Sabato, 31 oktobro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 14: 1.7-11.

Sabate Jesuo iris vespermanĝi ĉe la hejmo de unu el la ĉefaj Fariseoj, kaj la homoj tie atentis lin. Li rakontis parabolon al tiuj, kiuj estis invititaj, rimarkante, kiel ili elektas la honorajn lokojn ĉe la tablo. Kiam iu invitas vin al geedziĝa bankedo, ne kuŝiĝu ĉe la honora loko. Pli eminenta gasto ol vi eble estis invitita de li, kaj la gastiganto, kiu invitis ambaŭ, eble alproksimiĝos al vi kaj diros: 'Donu vian lokon al ĉi tiu viro', kaj tiam vi embarasus okupi la plej malaltan lokon. Prefere, kiam vi estas invitita, iru kaj okupu la plej malaltan lokon, por ke kiam la gastiganto venos al vi, li diru: "Mia amiko, supreniru al pli alta pozicio." Tiam vi ĝuos la estimon de viaj kunuloj ĉe la tablo. Ĉar ĉiu, kiu sin altigas, estos humiligita, sed tiu, kiu sin humiligos, estos altigita. "

Rimarkoj kaj preĝoj