Sabato, 4 julio 2020: Libro de Amos 9: 11-15.

Tiele diras la Eternulo: En tiu tago Mi levos la falintan kabanon de David; Mi rekonstruos ĝiajn breĉojn kaj levos ĝiajn ruinojn kaj rekonstruos ĝin kiel en la tempo malnova, por ke ili venku tion, kio restas de Edom kaj ĉiuj nacioj, kiuj portos Mian nomon, diras Mi, la Eternulo, kiu faros ĉi tio. Jes, venos tagoj, diras la Eternulo, kiam la plugisto venkos la rikoltiston kaj la vinisto, kiu semas la semon; La suko de vinberoj disfluos sur la montoj, kaj ĉiuj montetoj kuros kun ĝi. Mi provokos la restarigon de Mia popolo Izrael; ili rekonstruos kaj loĝos en iliaj ruinigitaj urboj, plantos vinberĝardenojn kaj trinkos la vinon, starigos ĝardenojn kaj manĝos la fruktojn. Mi plantos ilin sur ilia propra tero; ili neniam plu estos elprenitaj el la lando, kiun Mi donis al ili, diras Mi, la Eternulo, via Dio.

Rimarkoj kaj preĝoj