Sabato, 5 decembro 2020: Libro de Jesaja 30: 19-21.23-26.

Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo, la Sanktulo de Izrael: Ho homoj de Cion, kiuj loĝas en Jerusalem, vi ne plu ploros; Li estos favorkora al vi kiam vi ekkrios, tuj kiam li aŭdos, li respondos al vi. La Sinjoro donos al vi la panon, kiun vi bezonas, kaj la akvon, pri kiu vi soifas. Via Majstro ne plu kaŝos sin, sed per viaj propraj okuloj vi vidos vian Majstron, Dum de malantaŭe voĉo sonos en viaj oreloj: "Jen la vojo; iru laŭ ĝi", kiam vi turniĝus dekstren aŭ maldekstren. Li donos pluvon por la semo, kiun vi semas sur la tero, kaj la tritiko, kiun produktas la tero, estos ricxa kaj abunda. En tiu tago viaj brutoj paŝtiĝos en vastaj herbejoj; La bovoj kaj azenoj, kiuj ĝis la tero manĝos ensilaĵon, ĵetitajn al ili per ŝovelilo kaj forkego. Sur ĉiu alta monto kaj alta monteto estos riveretoj da fluanta akvo. En la tago de la granda buĉado, kiam falos la turoj, la lumo de la luno estos kiel tiu de la suno kaj la lumo de la suno estos sepoble pli granda (kiel la lumo de sep tagoj). En la tago, kiam la Eternulo ligos la vundojn de Sia popolo, Li resanigos la vundojn, kiujn lasis liaj batoj.

Rimarkoj kaj preĝoj