Sabato, 5 junio 2021: Libro de Tobit 12: 1.5-15.20.

Tobit vokis sian filon Tobiah kaj diris al li: "Filo, zorgu, ke vi donu tion, kio estas pagenda al la viro, kiu vojaĝis kun vi; donu ankaŭ al li gratifikon." Do Tobija vokis Rafaelon, kaj diris: "Prenu kiel salajron la duonon de ĉio, kion vi reportis, kaj iru en paco." Rafaelo apartigis la du virojn aparte kaj diris al ili: "Dankon al Dio! Donu al li laŭdon kaj gloron. Antaŭ ĉiuj vivantoj, agnosku la multajn bonajn aferojn, kiujn li faris por vi, benante kaj glorigante sian nomon per kanto. Antaŭe ĉiuj homoj honoras kaj proklamas la farojn de Dio, kaj ne mallaboru laŭdi lin. Reĝan sekreton estas prudente konservi, sed la faroj de Dio devas esti anoncitaj kaj konataj. Laŭdu ilin kun konvena honoro. Faru bonon, kaj malbono ne trovos sian vojon al vi. Preĝo kaj fastado estas bonaj, sed pli bonaj ol ambaŭ almozoj estas akompanataj de justeco. Iomete kun justeco pli bonas ol abundo kun malvirteco. Pli bone estas doni almozon ol stoki oron; por almozdonado savas unu el morto kaj forigas ĉiun pekon. Kiuj regule donas almozon, ili ĝuos plenan vivon; sed tiuj kutime kulpaj de peko estas siaj propraj plej malbonaj malamikoj. "Mi nun diros al vi la tutan veron; Mi kaŝos nenion antaŭ vi. Mi jam diris al vi: Sekreto de reĝo estas prudente konservi, sed la faroj de Dio estas konataj kun konvena honoro. Mi nun povas diri al vi, ke kiam vi, Tobit kaj Sara preĝis, estis mi, kiu prezentis kaj legis la raporton pri via preĝo antaŭ la Gloro de la Sinjoro; kaj mi faris la samon, kiam vi kutimis entombigi la mortintojn. Kiam vi ne hezitis ekstari kaj forlasi vian vespermanĝon por iri entombigi la mortintojn, mi estis sendita por provi vin. Samtempe tamen Dio komisiis min resanigi vin kaj vian bofilinon Sara. Mi estas Rafaelo, unu el la sep anĝeloj, kiuj eniras kaj servas antaŭ la Gloro de la Sinjoro. "Do nun leviĝu de la tero kaj laŭdu Dion. Jen mi estas suprenironta al Tiu, kiu min sendis; skribu ĉiujn ĉi aferojn. tio okazis al vi. "

Rimarkoj kaj preĝoj