Sabato, 5 junio 2021: Libro de Tobit 13: 2.6efgh.7.8.

Li skurgxas kaj tiam kompatas; li ĵetas sin ĝis la profundon de la malsupra mondo, kaj li elkreskas el la granda abismo. Neniu povas eskapi lian manon. Kiam vi returnos vin al li per via tuta koro, por fari tion, kio estas ĝuste antaŭ li, tiam li revenos al vi kaj ne plu kaŝos antaŭ vi sian vizaĝon. Do nun pripensu, kion li faris por vi, kaj laŭdu lin per plena voĉo. Benu la Sinjoron de justeco, kaj altigu la Reĝon de ĉiam. En la lando de mia ekzilo mi laŭdas lin, kaj montras lian potencon kaj majestecon al peka popolo. "Revenu, pekuloj! Faru la rajton antaŭ li; eble li eble rigardos vin kun favorkoreco kaj montros al vi kompaton. Benu la Eternulon, ĉiuj Liaj elektitoj, kaj ĉiuj laŭdu Lian majestecon. Festu tagojn de ĝojo, kaj laŭdu lin.

Rimarkoj kaj preĝoj