Sabato, 5 junio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 12: 38-44.

Dum sia instruado Jesuo diris: "Gardu vin kontraŭ la skribistoj, kiuj ŝatas ĉirkaŭiri en longaj roboj kaj akcepti salutojn sur la foirejoj, honoraj seĝoj en sinagogoj kaj honoraj lokoj ĉe bankedoj. Ili formanĝas la domojn de vidvinoj kaj , kiel preteksto, recitu longajn preĝojn. Ili ricevos tre severan kondamnon. " Li sidiĝis kontraŭ la trezorejo kaj observis, kiel la homamaso metas monon en la trezorejon. Multaj riĉuloj enspezas grandajn sumojn. Malriĉa vidvino ankaŭ venis kaj enmetis du malgrandajn monerojn kun valoro de kelkaj cendoj. Alvokinte siajn disĉiplojn al si, li diris al ili: "Amen, mi diras al vi, ĉi tiu kompatinda vidvino enmetis pli ol ĉiuj aliaj kontribuantoj al la trezorejo. Ĉar ili ĉiuj kontribuis el sia troa riĉeco, sed ŝi, el sia malriĉeco. , kontribuis ĉion, kion ŝi havis, sian tutan vivrimedon. "

Rimarkoj kaj preĝoj