Sabato, 5 oktobro 2019: Libro de Baru Bar 4: 5-12.27-29.

Ne timu, ho mia popolo! Memoru, Izrael, ke vi estis vendita al la nacioj ne pro via pereo; Estis pro tio, ke vi koleris Dion, ke vi estis transdonitaj al viaj malamikoj. Ĉar vi incitis vian Kreinton per oferoj al demonoj, al neniuj dioj; Vi forlasis la Eternan Dion, kiu nutris vin, kaj vi afliktis Jerusalemon, kiu kuraĝigis vin. Ŝi efektive vidis sur vi la koleron de Dio; kaj ŝi diris: "Aŭskultu, najbaroj de Cion! Dio venigis min pri granda funebro; ĉar mi vidis la kaptitecon, kiun la Eterna Dio venigis sur miajn filojn kaj filinojn. Kun ĝojo mi kuraĝigis ilin; sed kun ploro kaj lamentado mi lasu ilin foriri, Neniu ĝoju pri mi, vidvino, sen multaj; pro la pekoj de miaj infanoj mi estas dezerta, ĉar ili turnis sin de la leĝo de Dio: Ne timu, miaj infanoj, kaj voku al Dio! kiu kondukis tion sur vin, vi rememoros vin: ĉar viaj koroj disiĝis de Dio, turnu sin dek fojojn des pli, por serĉi lin; ĉar, kiu venigis katastrofon sur vin, savos vin, revenigos vin daŭran ĝojon. "

Rimarkoj kaj preĝoj