Sabato, 6 novembro 2021 : Letero al la Romanoj 16:3-9.16.22-27.

Fratoj kaj fratinoj:Salutu Priska kaj Akvila, miajn kunlaborantojn en Kristo Jesuo, kiuj riskis sian kolon por mia vivo, al kiuj ne nur mi dankas, sed ankaŭ ĉiujn ekleziojn de la nacianoj; salutu ankaux la eklezion cxe ilia domo. Salutu mian amatan Epeneto, kiu estis la unuaajxo por Kristo en Azio. Salutu Maria, kiu multe laboris por vi. Salutu Andronikon kaj Junion, miajn parencojn kaj miajn kunkaptitojn; ili estas elstaraj inter la apostoloj kaj ili estis en Kristo antaŭ mi. Salutu Ampliaton, mian amaton en la Sinjoro. Salutu Urbanus, nian kunlaboranton en Kristo, kaj mian amatan Staĥijon. Salutu unu la alian per sankta kiso. Ĉiuj eklezioj de Kristo vin salutas. Mi, Tercio, la skribisto de ĉi tiu letero, salutas vin en la Sinjoro. Salutas vin Gajo, kiu gastigas min kaj la tuta eklezio. Salutas vin Erasto, la urba kasisto, kaj nia frato Kvarto. Nun al Tiu, kiu povas vin fortigi, laŭ mia evangelio kaj proklamo de Jesuo Kristo, laŭ la revelacio de la mistero konservita kaŝita de longa tempo, sed nun elmontrita per la profetaj skribaĵoj kaj laŭ la ordono de la eterna Dio, farita; konate de ĉiuj nacioj, ke ili realigas la obeon de fido, al la sola saĝa Dio, per Jesuo Kristo estu gloro por ĉiam kaj eterne. Amen.

Rimarkoj kaj preĝoj