Sabato, 6 novembro 2021 : Psalmoj 145(144):2-3.4-5.10-11.

Ĉiutage Mi vin benos, kaj Mi laŭdos Vian nomon eterne kaj eterne. Kaj Mi gloros Vian nomon eterne kaj eterne. Granda estas la Eternulo kaj tre laŭdinda; Lia grandeco estas neesplorebla. Generacio post generacio laŭdas Viajn farojn kaj proklamas Vian potencon. Generacio post generacio laŭdas Viajn farojn Kaj proklamas Vian potencon. Ili parolas pri la majesto de Via glora majesto kaj rakontas pri Viaj mirindaj faroj. Ĉiuj Viaj faroj Vin gloru, ho Eternulo, Kaj Viaj fideluloj Vin benu. Kaj viaj fideluloj benu vin. Ili parolu pri la gloro de Via Regno kaj parolu pri Via potenco.

Rimarkoj kaj preĝoj