Sabato, 6 novembro 2021 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 16, 9-15.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Mi diras al vi: Amikiĝu al vi kun malhonesta riĉaĵo, por ke kiam ĝi malsukcesos, vi estu akceptitaj en eternajn loĝejojn. La homo, kiu estas fidinda en tre malgrandaj aferoj, ankaŭ estas fidinda en grandaj; kaj la homo, kiu estas malhonesta en tre malgrandaj aferoj, estas anka malhonesta en grandaj.Se do vi ne estas fidinda kun malhonesta rieco, kiu fidos al vi vera rieco?Se vi ne estas fidinda kun tio, kio apartenas al alia, kiu donos; vi, kio estas via? Neniu servisto povas servi al du sinjoroj. Li aŭ malamos unu kaj amos la alian, aŭ sin dediĉos al unu kaj malestimos la alian. Vi ne povas servi Dion kaj mamonon." La Fariseoj, kiuj amis monon, aŭdis ĉion ĉi kaj mokis lin. Kaj li diris al ili:Vi pravigas vin antaux la aliaj, sed Dio konas viajn korojn; cxar tio, kio estas homa estimata, estas abomenajxo antaux Dio.

Rimarkoj kaj preĝoj