Sabato, 7 aŭgusto 2021: Readmono 6: 4-13.

Moseo diris al la popolo: "Aŭskultu, ho Izrael! La Eternulo estas nia Dio, la sola Eternulo! Tial vi amos la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via tuta animo kaj per via tuta forto. Memoru ĉi tiujn vortojn, kiujn mi ordonas al vi hodiaŭ. Boru ilin en viajn infanojn. Parolu pri ili hejme kaj eksterlande, ĉu vi estas okupataj aŭ ripozaj. Ligu ilin ĉe via pojno kiel signon kaj lasu ilin esti kiel pendumo sur via frunto. Skribu ilin sur la fostojn de viaj domoj kaj sur viaj pordegoj. "Kiam la Eternulo, via Dio, venigos vin en la landon, pri kiu Li ĵuris al viaj patroj, Abraham, Isaak, kaj Jakob, ke Li donos al vi landon. kun belaj, grandaj urboj, kiujn vi ne konstruis, kun domoj plenaj de ĉiaj varoj, kiujn vi ne rikoltis, kun cisternoj, kiujn vi ne elfosis, kun vinberĝardenoj kaj olivarbaroj, kiujn vi ne plantis; kaj kiam vi satos vin, zorgu, ke vi ne forgesu la Eternulon, kiu elkondukis vin el la lando Egipta, tiu loko de sklaveco. La Eternulon, vian Dion, timu; al li vi servos, kaj per lia nomo vi ĵuros.

Rimarkoj kaj preĝoj