Sabato, 7 decembro 2019: Libro de Jesaja 30: 19-21.23-26.

Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo, la Sanktulo de Izrael: Ho popolo de Cion, kiuj loĝas en Jerusalem, ne plu vi ploros; Li kompatos vin, kiam vi ekkrios, tuj kiam li aŭdos, li respondos al vi. La Sinjoro donos al vi la panon, kiun vi bezonas kaj la akvon, por kiu vi soifas. Via Majstro ne plu kaŝos sin, sed per viaj propraj okuloj vi vidos vian Majstron, dum de malantaŭe, voĉo sonos en viaj oreloj: "Jen la vojo; iru en ĝi," kiam vi turniĝus dekstren aŭ maldekstren Li donos pluvon por la semoj, kiujn vi semas sur la tero, kaj la tritiko, kiun la grundo produktas, estos riĉa kaj abunda. En tiu tago via brutaro paskos en vastaj herbejoj; La bovoj kaj la azenoj, kiuj ĝis la tero manĝos arĝentaĵojn, ĵetitajn al ili per ŝovelilo kaj manplato. Sur ĉiu alta monto kaj alta monteto estos torentoj da fluanta akvo. En la tago de la granda buĉado, kiam la turoj falos, La lumo de la luno estos kiel tiu de la suno kaj la lumo de la suno estos sepoble pli granda (kiel la lumo de sep tagoj). En la tago, kiam la Eternulo ligos la vundojn de Sia popolo, Li resanigos la brulojn forlasitajn de liaj batoj.

Rimarkoj kaj preĝoj