Sabato, 7 marto 2020: Libro de Deuteronomio 26: 16-19.

Moseo diris al la popolo, dirante: "Ĉi-hodia la Eternulo, via Dio, ordonas al vi observi ĉi tiujn leĝojn kaj dekretojn. Atentu do observi ilin per via tuta koro kaj per via tuta animo. Hodiaŭ vi faras ĉi tiun interkonsenton. kun la Eternulo: li estu via Dio, kaj vi iros laŭ Liaj vojoj kaj observas Liajn leĝojn, ordonojn kaj dekretojn, kaj aŭskultas Lian voĉon. Kaj hodiaŭ la Eternulo plenumas ĉi tiun interkonsenton kun vi: vi devas esti homoj aparte liaj, kiel li promesis al vi; kaj se vi observos ĉiujn Liajn ordonojn, li tiam altigos vin laŭdo, famo kaj gloro super ĉiuj aliaj popoloj, kiujn Li faris, kaj vi estos popolo sankta por la Eternulo, via Dio, kiel li promesis. "

Rimarkoj kaj preĝoj