Sabato, 7 marto 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 5: 43-48.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Vi aŭdis, ke estas dirite: Vi amos vian proksimulon kaj malamos vian malamikon. Sed mi diras al vi, amu viajn malamikojn kaj preĝu por tiuj, kiuj persekutas vin, por ke vi estu infanoj de viaj ĉiela Patro, ĉar li levas sian sunon sur la malbonon kaj la bonon, kaj kaŭzas, ke pluvo falas sur la juston kaj la maljuston. Ĉar se vi amas tiujn, kiuj amas vin, kian rekompencon vi havos? same? Kaj se vi salutas nur viajn fratojn, kio estas nekutima pri tio? Ĉu la paganoj ne same? Tiel estu perfektaj, same kiel via ĉiela Patro estas perfekta. "

Rimarkoj kaj preĝoj