Sabato, 7 novembro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 16: 9-15.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Mi diras al vi, amikiĝu kun malhonesta riĉeco, por ke kiam ĝi malsukcesos, vi estos bonvenigita en eternajn loĝejojn. La homo, kiu estas fidinda en tre malgrandaj aferoj, ankaŭ estas fidinda en grandaj; kaj la homo, kiu estas malhonesta en tre malgrandaj aferoj, estas ankaŭ malhonesta en grandaj. Se do vi ne estas fidinda kun malhonesta riĉeco, kiu konfidos al vi veran riĉaĵon? Se vi ne estas fidinda al tio, kio apartenas al alia, kiu donos vi kio estas via? Neniu servisto povas servi du mastrojn. Li aŭ malamos unu kaj amos la alian, aŭ estos sindonema al unu kaj malestimos la alian. Vi ne povas servi Dion kaj mamon. " La Fariseoj, kiuj amis monon, aŭdis ĉion ĉi kaj mokis lin. Kaj li diris al ili: "Vi pravigas vin antaŭ la aliaj, sed Dio konas viajn korojn; ĉar tio, kio estas homa estimo, estas abomenaĵo antaŭ Dio."

Rimarkoj kaj preĝoj