Sabato, 8 majo 2021: Agoj de la Apostoloj 16: 1-10.

Paŭlo atingis (ankaŭ) Derbe kaj Listra, kie estis disĉiplo nomata Timoteo, filo de juda virino, kiu kredis, sed lia patro estis greko. La fratoj en Listra kaj Ikonio multe parolis pri li, kaj Paŭlo volis, ke li venu kun li. Pro la judoj de tiu regiono, Paŭlo lin cirkumcidis, ĉar ili ĉiuj sciis, ke lia patro estas Greko. Dum ili vojaĝis de urbo al urbo, ili transdonis al la homoj por observado la decidojn alprenitajn de la apostoloj kaj presbiteroj en Jerusalemo. Tagon post tago la eklezioj plifortiĝis en fido kaj multiĝis. Ili vojaĝis tra la frigia kaj galata teritorio, ĉar ilin malhelpis la Sankta Spirito prediki la mesaĝon en la provinco Azio. Kiam ili venis al Misio, ili provis iri en Bitinion, sed la Spirito de Jesuo ne permesis al ili, do ili transiris Mision kaj malsupreniris al Troas. Dum (la) nokto Paŭlo havis vizion. Makedono staris antaŭ li kaj petegis lin per ĉi tiuj vortoj: "Venu al Makedonujo kaj helpu nin." Kiam li vidis la vizion, ni serĉis paŝon al Makedonio tuj, konkludante, ke Dio vokis nin por anonci al ili la bonajn novaĵojn.

Rimarkoj kaj preĝoj