Sabato, 8 majo 2021: Psalmoj 100 (99): 1-2.3.5.

Kantu ĝoje al la Eternulo, ĉiuj landoj; servu al la Eternulo kun ĝojo; venu antaŭ lin kun ĝoja kanto. Sciu, ke la Eternulo estas Dio; li faris nin, liaj ni estas; lia popolo, la grego, kiun li prizorgas. La Eternulo estas bona; Lia favorkoreco restas eterne, Kaj Lia fideleco por ĉiuj generacioj.

Rimarkoj kaj preĝoj