Sabato, 9 oktobro 2021: Psalmoj 97 (96): 1-2.5-6.11-12.

La Eternulo estas reĝo; ĝoju la tero; la multaj insuloj ĝoju. La multaj insuloj ĝoju. Nuboj kaj mallumo ĉirkaŭas lin, justeco kaj juĝo estas la fundamento de lia trono. La montoj fandiĝas kiel vakso antaŭ la Eternulo, antaŭ la Sinjoro de la tuta tero. La montoj fandiĝas kiel vakso antaŭ la Eternulo, Antaŭ la Sinjoro de la tuta tero. La ĉielo proklamas Lian justecon, kaj ĉiuj popoloj vidas Lian gloron. Lumo tagiĝas por la justuloj; Kaj ĝojo por la virtuloj de la koro. Ĝoju pri la Eternulo, vi justa, Kaj gloru Lian sanktan nomon.

Rimarkoj kaj preĝoj