Sabato, la 17a de oktobro 2020: Letero al la Efesanoj 1: 15-23.

Fratoj kaj fratinoj, aŭdinte pri via fido al la Sinjoro Jesuo kaj pri via amo al ĉiuj sanktuloj, ne ĉesu danki pro vi, memorante vin en miaj preĝoj, ke la Dio de nia Sinjoro Jesuo Kristo, la Patro de gloro, eble donos al vi spiriton de saĝo kaj revelacio rezultiganta scion pri li. Estu lumigitaj la okuloj de (viaj) koroj, por ke vi sciu, kia estas la espero, kiu apartenas al lia voko, kiaj estas la riĉeco de gloro en lia heredaĵo inter la sanktuloj, kaj kia estas por ni la superanta grandeco de lia potenco? kiuj kredas, konforme al la ekzercado de lia granda potenco, kiun li laboris en Kristo, levante lin el la mortintoj kaj sidigante lin ĉe lia dekstra mano en la ĉielo, multe super ĉiu princlando, aŭtoritato, potenco kaj regado kaj ĉiu nomo. tio nomiĝas ne nur en ĉi tiu epoko, sed ankaŭ en la estonta. Kaj li metis ĉion sub siajn piedojn kaj donis lin kiel kapon super ĉio al la eklezio, kiu estas lia korpo, la pleneco de tiu, kiu plenigas ĉion ĉiel.

Rimarkoj kaj preĝoj