Sabato, la 24a de oktobro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 13: 1-9.

Iuj rakontis al Jesuo pri la Galileanoj, kies Pilaton sango miksis kun la sango de iliaj oferoj. Li respondis al ili, "Ĉu vi pensas, ke ĉar tiuj Galileanoj tiel suferis, ili estis pli grandaj pekuloj ol ĉiuj aliaj Galileanoj? Neniel! Sed mi diras al vi, se vi ne pentos, vi ĉiuj pereos kiel ili faris. ! Aŭ tiuj dek ok homoj, kiuj estis mortigitaj kiam la turo ĉe Siloam falis sur ilin – ĉu vi pensas, ke ili estis pli kulpaj ol ĉiuj aliaj, kiuj loĝis en Jerusalemo? Neniel! Sed mi diras al vi, se vi ne pentos, vi faros ĉiuj pereas kiel ili! " Kaj li diris al ili ĉi tiun parabolon: "Iam estis iu, kiu havis figarbon plantita en sia fruktoĝardeno, kaj kiam li serĉis frukton sur ĝi, sed trovis neniun, li diris al la ĝardenisto:" De tri jaroj mi havas venu serĉi fruktojn sur ĉi tiu figarbo, sed ne trovis. (Do) dehaku ĝin. Kial ĝi elĉerpu la grundon? ' Li respondis al li responde: "Sinjoro, lasu ĝin ankaŭ por ĉi tiu jaro, kaj mi kultivos la teron ĉirkaŭ ĝi kaj fekundigos ĝin; ĝi eble donos fruktojn en la estonteco. Se ne, vi povas tranĉi ĝin."

Rimarkoj kaj preĝoj