Sabato, la 5a de septembro 2020: Psalmoj 145 (144): 17-18.19-20.21.

La Eternulo estas justa en ĉiuj siaj vojoj kaj sankta en ĉiuj siaj faroj. La Eternulo estas justa en ĉiuj siaj vojoj, Kaj sankta en ĉiuj Liaj faroj. La Eternulo estas proksima al ĉiuj, kiuj vokas Lin, al ĉiuj, kiuj vokas Lin vere. Li plenumas la deziron de tiuj, kiuj timas lin; Li aŭdas ilian krion kaj savas ilin. La Eternulo gardas ĉiujn, kiuj Lin amas, Sed ĉiujn malvirtulojn Li pereigos. Mia buŝo parolu laŭdon al la Eternulo, Kaj ĉiu karno benu Lian sanktan nomon por ĉiam kaj eterne.

Rimarkoj kaj preĝoj