Sabaton, 1 februaron 2020: Psalmoj 51 (50): 12-13.14-15.16-17.

Pura koro kreu por mi, ho Dio, kaj konstantan spiriton renovigas en mi. Pura koro kreu por mi, ho Dio, Kaj konstantan spiriton renovigas en mi. Ne forpelu min de via ĉeesto, kaj Via Sankta Spirito ne prenu min de mi. Redonu al mi la ĝojon de via savo, kaj bonintenca spirito subtenas en mi. Redonu al mi la ĝojon de via savo, Kaj bonvola spirito subtenas en mi. Mi instruos al la krimuloj viajn vojojn, kaj pekuloj revenos al vi. Liberigu min de sango-kulpo, ho Dio, mia sava Dio; tiam mia lango malkasxos en via justeco. Liberigu min de sango-kulpo, ho Dio, mia sava Dio; Tiam mia lango respegulos en via justeco. Ho Sinjoro, malfermu miajn lipojn, kaj mia buŝo proklamos Vian laŭdon.

Rimarkoj kaj preĝoj