Sabaton, 15 februaron 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 8: 1-10.

En tiuj tagoj, kiam denove estis granda homamaso sen manĝi ion, Jesuo alvokis la disĉiplojn kaj diris: Mia koro kompatas la homamason, ĉar ili estis kun mi nun dum tri tagoj kaj havas nenion por manĝi. Se mi forsendos ilin malsataj al siaj hejmoj, ili disfalos survoje, kaj iuj el ili malproksimiĝis. "Liaj disĉiploj respondis al li:" Kie iu povas akiri sufiĉe da pano por kontentigi ilin ĉi tie en ĉi tiu dezerta loko? " Ankoraŭ li demandis ilin, "Kiom da panoj vi havas?" "Sep," ili respondis. Li ordonis al la homamaso sidiĝi sur la teron. Poste, preninte la sep panojn, kiujn li donis dankon, rompis ilin kaj donis ilin al siaj disĉiploj disdoni, kaj ili disdonis ilin al la homamaso. Ili ankaŭ havis kelkajn fiŝojn. Li diris la benon super ili kaj ordonis, ke ili ankaŭ disdonu. Ili manĝis kaj kontentiĝis. Ili reprenis la fragmentojn – sep korbojn. ĉirkaŭ kvar mil homoj. Li adiaŭis ilin kaj eniris en la boaton kun siaj disĉiploj kaj venis al la regiono Dalmanuta.

Rimarkoj kaj preĝoj