Sabaton, 16an de novembro 2019: Psalmoj 105 (104): 2-3.36-37.42-43.

Kantu al li, kantu lian gloron, proklamu ĉiujn Liajn mirindajn farojn. Proklamu ĉiujn liajn mirindajn farojn. Gloro en Lia sankta nomo; Ĝoju, ho koroj, kiuj serĉas la Eternulon. Li frapis ĉiun unuenaskiton en la lando, la plej fruktojn de sia tuta vireco. Kaj Li kondukis ilin ŝarĝitaj per arĝento kaj oro, kaj ne senfortiĝis inter iliaj triboj. Ĉar Li memoris Sian sanktan vorton al Sia servanto Abraham. Kaj Li kondukis sian popolon kun ĝojo; kun krioj de ĝojo, liaj elektitoj.

Rimarkoj kaj preĝoj