Sabaton, 22 februaron 2020: Psalmoj 23 (22): 1-3a.4.5.6.

La Eternulo estas mia paŝtisto; Mi ne volas. En verdaj paŝtejoj li redonas al mi; apud trankvilaj akvoj li kondukas min; En verdaj paŝtejoj li redonas al mi; apud trankvilaj akvoj li kondukas min; Li refreŝigas mian animon. Li gvidas min laŭ ĝustaj vojoj pro Lia nomo. Kvankam mi promenas en la malluma valo mi timas nenian malbonon; ĉar vi estas ĉe mia flanko per via vergo kaj via bastono, kiu kuraĝigas min. Vi sternas la tablon antaŭ mi antaŭ la okuloj de miaj malamikoj; Vi oleas mian kapon per oleo; mia taso superfluas. Nur boneco kaj bonkoreco sekvas min dum ĉiuj tagoj de mia vivo; kaj mi loĝos en la domo de la Eternulo por la venontaj jaroj.

Rimarkoj kaj preĝoj