Sabaton, 22 februaron 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 16: 13-19.

Jesuo iris en Cezarean Filipon kaj demandis siajn disĉiplojn: "Kiu homoj diras, ke la Filo de homo?" Ili respondis: Iuj diras, ke Johano, la Baptisto, aliaj Elija, ankoraŭ aliaj Jeremia aŭ unu el la profetoj. Li diris al ili, "Sed kiu vi diras, ke mi estas?" Simon Petro respondis: "Vi estas la Mesio, la Filo de la vivanta Dio." Jesuo diris al li en respondo: "Feliĉa vi estas, Simon filo de Jona; ĉar karno kaj sango ne malkaŝis al vi tion, sed mia ĉiela Patro. Kaj tial mi diras al vi: vi estas Petro, kaj sur ĉi tiu roko mi volos konstruu mian preĝejon, kaj la pordegoj de la submara mondo ne premos ĝin. Mi donos al vi la ŝlosilojn al la regno de la ĉielo. Kion ajn vi ligos sur la tero estos ligita en la ĉielo, kaj ĉio, kio vi loĝos sur la tero, estos malligita en la ĉielo. . "

Rimarkoj kaj preĝoj