Sabaton, 4 aprilon 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 11: 45-56.

Multaj el la Judoj, kiuj venis al Maria kaj vidis tion, kion Jesuo faris, komencis kredi je li. Sed iuj el ili iris al la Fariseoj kaj diris al ili, kion Jesuo faris. Kaj la ĉefpastroj kaj la Fariseoj kunvenigis la Sanedrinon kaj diris: "Kion ni faru? Ĉi tiu viro plenumas multajn signojn. Se ni lasos lin sola, ĉiuj kredos al li, kaj la Romanoj venos kaj forigos ambaŭ niajn tero kaj nia nacio. " Sed unu el ili, Kajafas, ĉefpastro en tiu jaro, diris al ili: "Vi scias nenion, nek vi konsideras, ke estas pli bone por vi, ke unu homo mortu anstataŭ la popolo, por ke la tuta nacio ne pereu. " Tion li ne diris memstare, sed ĉar li estis ĉefpastro por tiu jaro, li profetis, ke Jesuo mortos pro la nacio, kaj ne nur por la nacio, sed ankaŭ por kolekti unu el la disvastigitaj infanoj de Dio. Do de tiu tago ili planis mortigi lin. Tial Jesuo ne plu promenis publike inter la judoj, sed li foriris al la regiono proksime al la dezerto, al urbeto nomata Efraim, kaj tie li restis kun siaj disĉiploj. Kaj la Pasko de la Judoj alproksimiĝis, kaj multaj iris de la lando al Jerusalem antaŭ la Pasko, por sin purigi. Ili serĉis Jesuon kaj diris unu al la alia, kiam ili estis en la templa areo, "Kion vi pensas? Ke li ne venos al la festeno?"

Rimarkoj kaj preĝoj