Thursdayaŭde, 10 oktobro 2019: Libro de Malachii 3: 13-20a.

Vi malpurigis min parole, diras la Eternulo, tamen vi demandas: "Kion ni parolis kontraŭ vi?" Vi diris: "Vane servas Dion, kaj kion ni profitigas observante Lian ordonon, kaj penante en vesto kun la Eternulo Cebaot? Prefere ni devas nomi la fieran benitan; ĉar vere malbonuloj prosperas, kaj eĉ tentu Dion senpune. " Tiam tiuj, kiuj timas la Eternulon, parolis unu kun la alia, kaj la Eternulo atentis; Kaj estis skribita libro pri li pri tiuj, kiuj timas la Eternulon kaj fidas Lian nomon. Kaj ili estos miaj, diras la Eternulo Cebaot, mia propra speciala posedo, en la tago, kiam mi agos. Kaj mi kompatos ilin, ĉar homo kompatas sian filon, kiu servas lin. Tiam vi denove vidos la distingon inter justulo kaj malvirtulo; Inter tiu, kiu servas al Dio, kaj tiu, kiu ne servas al li. Ĉar jen la tago venas, bruli kiel forno, kiam ĉiuj fieruloj kaj ĉiuj malbonuloj falos, kaj la venonta tago ekbruligos ilin, ne lasante ilin radikojn nek branĉojn, diras la Eternulo Cebaot. Sed por vi, kiuj timas mian nomon, aperos la suno de justeco kun ĝiaj resanigaj radioj.

Rimarkoj kaj preĝoj