Thursdayaŭdo, 10 junio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 5: 20-26.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Mi diras al vi, se via justeco ne superos tiun de la skribistoj kaj Fariseoj, vi ne eniros en la regnon de la ĉielo. Vi aŭdis, ke estis dirite al viaj prapatroj: Vi ne mortigu; kaj kiu mortigos, tiu estos juĝota. ' Sed mi diras al vi: Kiu koleras kontraŭ sia frato, tiu estos juĝota; kaj kiu diros al sia frato: Raqa, tiu respondos al la sinedrio; kaj kiu diros: Vi malsaĝulo, tiu povos esti arda. Do se vi alportos vian donacon al la altaro, kaj vi memoros, ke via frato havas ion kontraŭ vi, lasu vian donacon tie ĉe la altaro, iru unue kaj repaciĝu kun via frato, kaj poste venu kaj oferu vian donacon. kun via kontraŭulo rapide dum la vojo al la kortumo kun li. Alie via kontraŭulo transdonos vin al la juĝisto, kaj la juĝisto transdonos vin al la gardisto, kaj vi estos ĵetita en malliberejon. Amen, mi diras al vi, vi ne estos liberigita antaŭ ol vi pagos la lastan denaron. "

Rimarkoj kaj preĝoj