Thursdayaŭdo, 12 aŭgusto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 18: 21-35.19: 1.

Petro alproksimiĝis al Jesuo kaj demandis lin: "Sinjoro, se mia frato pekas kontraŭ mi, kiom ofte mi devas pardoni lin? Kiom sep fojojn?" Jesuo respondis: "Mi diras al vi, ne sep fojojn sed sepdek sep fojojn. Tial la regno de la ĉielo povas esti komparata al reĝo, kiu decidis konti kun siaj servistoj. Kiam li komencis la kontadon, oni alportis ŝuldanton. antaŭ tiu, kiu ŝuldis al li grandegan sumon. Ĉar li ne havis rimedon repagi ĝin, lia mastro ordonis vendi lin, kune kun sia edzino, liaj infanoj kaj ĉiuj liaj havaĵoj, en pago de la ŝuldo. servisto falis, omaĝis lin, kaj diris: "Paciencu pri mi, kaj mi repagos al vi plene." Kortuŝite la mastro de tiu servisto lasis lin iri kaj pardonis al li la prunton. Kiam tiu servisto foriris, li trovis unu el siaj kunservistoj, kiuj ŝuldis al li multe malpli grandan sumon. Li kaptis lin kaj komencis sufoki lin, postulante, ' Repagu tion, kion vi ŝuldas. ' Surgenuiĝinte, lia kunservisto petegis lin: "Paciencu pri mi, kaj mi repagos al vi." Sed li rifuzis, anstataŭe li metis lin en malliberejon ĝis li repagis la ŝuldon. Nun, kiam liaj kunservistoj vidis, kio okazis, ili estis profunde maltrankviligitaj, kaj iris al sia mastro kaj raportis la tutan aferon. Lia mastro alvokis lin kaj diris al li: "Vi malbona servisto! Mi pardonis al vi vian tutan ŝuldon, ĉar vi petegis min. Ĉu vi ne devis kompati vian kunserviston, kiel mi kompatis vin?" Tiam kolere lia mastro transdonis lin al la turmentistoj, ĝis li repagos la tutan ŝuldon. Tiel faros al vi mia ĉiela Patro, krom se ĉiu el vi pardonas sian fraton el sia koro. " Kiam Jesuo finis ĉi tiujn vortojn, li forlasis Galileon kaj iris al la distrikto de Judujo trans Jordanon.

Rimarkoj kaj preĝoj