Thursdayaŭdo, 15 julio 2021: Eliro-Libro 3: 13-20.

Moseo, aŭdinte la voĉon de la Eternulo el la ardanta arbetaĵo, diris al li: Kiam mi iros al la Izraelidoj, kaj diros al ili: La Dio de viaj patroj sendis min al vi, se ili petos min. Kio estas lia nomo?' kion mi diros al ili? " Dio respondis: "Mi estas tiu, kiu estas." Tiam li aldonis: "Jen kion vi diros al la Izraelidoj: Mi ESTAS sendita al vi." Dio plue parolis al Moseo: "Tiele diru al la Izraelidoj: La Eternulo, la Dio de viaj patroj, la Dio de Abraham, la Dio de Isaak, la Dio de Jakob, sendis min al vi." Jen mia nomo. por ĉiam; jen mia titolo por ĉiuj generacioj. "Iru kaj kunvenigu la plejagxulojn de la Izraelidoj, kaj diru al ili: La Eternulo, la Dio de viaj patroj, la Dio de Abraham, Isaak kaj Jakob, aperis al mi kaj diris: Mi zorgas pri vi kaj pri via maniero, kiel vi estas traktata en Egiptujo, tial mi decidis elkonduki vin el la mizero de Egiptujo en la landon de la Kanaanidoj, ittetidoj, Amoridoj, Perizidoj, itesividoj kaj Jebusidoj, lando, en kiu fluas lakto kaj mielo. "Tiel ili atentos vian mesaĝo. Tiam vi kaj la plejaĝuloj de Izrael iros al la reĝo de Egiptujo, kaj diros al li: La Eternulo, la Dio de la Hebreoj, sendis al ni. Permesu do al ni iri tri tagajn vojaĝojn en la dezerto, por ke ni oferbuĉu al la Eternulo, nia Dio. "Tamen mi scias, ke la reĝo de Egiptujo ne permesos vin iri, se li ne estos devigita. Mi etendos do mian manon kaj frapos Egiptujon farante ĉiajn mirindajn farojn tie. Post tio li forsendos vin."

Rimarkoj kaj preĝoj