Thursdayaŭdo, 15 oktobro 2020: Letero al la Efesanoj 1: 1-10.

Paŭlo, apostolo de Kristo Jesuo laŭ la volo de Dio, al la sanktuloj fidelaj (en Efeso) en Kristo Jesuo: graco al vi kaj paco de Dio, nia Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo. Benata estu la Dio kaj Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kiu benis nin en Kristo per ĉiu spirita beno en la ĉielo, kiel Li elektis nin en li, antaŭ la fondo de la mondo, por esti sanktaj kaj sendifektaj antaŭ li. En amo li destinis nin por adoptado al si mem per Jesuo Kristo, konforme al la favoro de sia volo, por la laŭdo de la gloro de sia graco, kiun li donis al ni en la amato. En li ni havas elaĉeton per lia sango, pardonon de pekoj, konforme al la riĉeco de lia graco, kiun li malŝparis al ni. En ĉia saĝo kaj komprenemo, li konigis al ni la misteron de sia volo konforme al sia favoro, ke li elmetis en li kiel planon por la pleneco de tempoj, por resumi ĉion en Kristo, en la ĉielo kaj sur la tero. .

Rimarkoj kaj preĝoj