Thursdayaŭdo, 17 decembro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 1: 1-17.

La Libro de la genealogio de Jesuo Kristo, filo de David, filo de Abraham. Abraham naskigis Isaakon, Isaak naskigis Jakobon, Jakob naskigis Judujon kaj liajn fratojn. Jehuda naskigis Perecon kaj Zerahon, kies patrino estis Tamar. Perec naskigis HXecronon, HXecron naskigis Ramon, Ram naskigis Aminadabon. Aminadab naskigis Nashŝon, Nashŝon naskis Salmon, Salmon naskis Boazon, kies patrino estis Rahabab. Boaz naskigis Obedon, kies patrino estis Rut. Obed naskigis Jiŝajon, Jiŝaj patro de la reĝo David. David naskigis Salomonon, kies patrino estis la edzino de Urija. Salomono naskis Rehxabeamon, Rehxabeam naskigis Abijan, Abija naskigis Asafon. Asaf naskigis Jehoŝafaton, Jehoŝafat naskigis Joramon, Joram naskigis Uzijan. Uzija naskigis Jotamon, Jotam naskigis Ahazazon, Ahazaz naskigis ekizkijan. HXizkija naskigis Manase, Manase naskis Amoson, Amos naskigis Josxijaon. Josiah generis Jechoniah kaj liajn fratojn en la tempo de la babilona ekzilo. Post la babilona ekzilo, Jeechonja naskiĝis al Ŝealtiel, Ŝealtiel estis patro de Zerubabel, Zerubabel estis patro de Abiud. Abiud naskigis Eljakimon, Eljakimon naskis Azoron, Azor naskigis Cadokon. Cadok naskigis Ahximon, Ahxim naskigis Eliudon, Eliud naskigis Eleazaron. Eleazar naskigis Matthanon, Matthan naskigis Jakobon, Jakob naskigis Jozefon, la edzon de Maria. El ŝi naskiĝis Jesuo, nomata Mesio. Tiel la tuta nombro de generacioj de Abraham ĝis David estas dek kvar generacioj; de David ĝis la babilona ekzilo, dek kvar generacioj; de la babilona ekzilo al Mesio, dek kvar generacioj.

Rimarkoj kaj preĝoj