Thursdayaŭdo, 19 aŭgusto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 22: 1-14.

Jesuo denove responde parolis al la ĉefpastroj kaj la pliaĝuloj de la homoj per paraboloj, dirante: "La regno de la ĉielo povas esti komparata al reĝo, kiu donis geedziĝan feston por sia filo. Li ekspedis siajn servistojn por alvoki la invititajn gastojn al la festeno, sed ili rifuzis veni. Duan fojon li sendis aliajn servistojn, dirante: 'Diru al la invititoj: "Jen mi preparis mian bankedon, miaj bovoj kaj grasigitaj brutoj estas mortigitaj, kaj ĉio estas preta; venu al la festeno."' Iuj ignoris la inviton kaj iris for, unu al sia bieno, alia al sia komerco. La ceteraj ekkaptis liajn servistojn, mistraktis ilin kaj mortigis ilin. La reĝo koleris kaj sendis siajn trupojn, detruis tiujn murdintojn kaj bruligis ilian urbon. Tiam li diris al siaj servistoj: La festo estas preta, sed la invititoj ne indis veni. Eliru do en la ĉefajn vojojn kaj invitu al la festeno, kiun vi trovos. ' La servistoj eliris sur la stratojn kaj kolektis ĉion, kion ili trovis, malbonajn kaj bonajn, kaj la halo pleniĝis de gastoj. Sed kiam la reĝo envenis por renkonti la gastojn, li vidis tie viron ne vestitan per geedziĝa vesto. Li diris al li: "Mia amiko, kiel vi venis ĉi tien sen edziniĝa vesto?" Sed li silentiĝis. Tiam la reĝo diris al siaj servantoj: "Ligu liajn manojn kaj piedojn, kaj ĵetu lin en la mallumon ekstere, kie estos plorado kaj muĝado de dentoj." Multaj estas invititaj, sed malmultaj estas elektitaj. "

Rimarkoj kaj preĝoj