Thursdayaŭdo, 22 julio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 20: 1-2.11-18.

La unuan tagon de la semajno Maria Magdala venis al la tombo frumatene, dum ankoraŭ mallumis, kaj vidis la ŝtonon forigita de la tombo. Do ŝi kuris kaj iris al Simon Petro kaj al la alia disĉiplo, kiun Jesuo amis, kaj diris al ili: "Ili prenis la Sinjoron de la tombo, kaj ni ne scias, kien ili metis lin." Sed Maria restis ekster la tombo plorante. Kaj dum ŝi ploris, ŝi kliniĝis en la tombon kaj vidis du anĝelojn blanke sidantajn tie, unu ĉe la kapo kaj unu ĉe la piedoj, kie estis la korpo de Jesuo. Kaj ili diris al ŝi: "Virino, kial vi ploras?" Ŝi diris al ili: "Ili prenis mian Sinjoron, kaj mi ne scias, kien ili metis lin." Dirinte tion, ŝi turnis sin kaj vidis Jesuon tie, sed ne sciis, ke ĝi estas Jesuo. Jesuo diris al ŝi: "Virino, kial vi ploras? Kiun vi serĉas?" Ŝi pensis, ke ĝi estas la ĝardenisto, kaj diris al li: "Sinjoro, se vi forportis lin, diru al mi, kien vi metis lin, kaj mi prenos lin." Jesuo diris al ŝi: "Maria!" Ŝi turnis sin kaj diris al li hebree: "Rabeno", kio signifas Instruisto. Jesuo diris al ŝi: "Ĉesu teni min, ĉar mi ankoraŭ ne supreniris al la Patro. Sed iru al miaj fratoj, kaj diru al ili: Mi iras al mia Patro kaj via Patro, al mia Dio kaj via Dio." "Maria Magdala iris kaj anoncis al la disĉiploj:" Mi vidis la Sinjoron ", kaj kion li diris al ŝi.

Rimarkoj kaj preĝoj