Thursdayaŭdo, 23 septembro 2021: Libro de Haggai 1: 1-8.

En la unua tago de la sesa monato en la dua jaro de la reĝo Dario, la vorto de la Eternulo aperis per la profeto agagaj al la regionestro de Judujo, Zerubabel, filo de Ŝealtiel, kaj al la ĉefpastro Josuo, filo de Jehozadak: diras la Eternulo Cebaot: Ĉi tiu popolo diras: "Ne venis nun la tempo por rekonstrui la domon de la Eternulo." (Tiam ĉi tiu vorto de la Eternulo aperis per la profeto agagaj) Ĉu estas tempo por vi loĝi en viaj propraj tegmentaj domoj, dum ĉi tiu domo kuŝas en ruinoj? Nun tiele diras la Eternulo Cebaot: Konsideru viajn vojojn! Vi semis multon, sed alportis malmulton; vi manĝis, sed ne satiĝis; Vi trinkis, sed ne entuziasmigis vin; vestis vin, sed ne varmiĝis; kaj tiu, kiu gajnis salajron, gajnis ilin por sako kun truoj en ĝi. Tiele diras la Eternulo Cebaot: Konsideru viajn vojojn! Supreniru sur la montetan landon; alportu lignon kaj konstruu la domon, por ke Mi ĝuu ĝin kaj ricevu Mian gloron, diras la Eternulo.

Rimarkoj kaj preĝoj