Thursdayaŭdo, 24 decembro 2020: Psalmoj 96 (95): 1-2a.2b-3.11-12.13.

Kantu al la Eternulo novan kanton; Kantu al la Eternulo, ĉiuj landoj. Kantu al la Eternulo, benu Lian nomon; Anoncu sian savon tagon post tago. Kantu al la Eternulo, benu Lian nomon; Anoncu sian savon tagon post tago. Kantu al la Eternulo; benu lian nomon. Anoncu lian savon, tagon post tago. Rakontu Lian gloron inter la nacioj; inter ĉiuj popoloj, Liaj mirindaj faroj. Ĝoju la ĉielo kaj ĝoju la tero; sonu la maro kaj tio, kio plenigas ĝin; Ĝoju la ĉielo kaj ĝoju la tero; Resonu la maro kaj tio, kio plenigas ĝin; la ebenaĵoj ĝoju kaj ĉio, kio estas en ili. Tiam ĉiuj arboj de la arbaro ĝojos antaŭ la Eternulo. La Eternulo venas, Li venas, por regi la teron. Li regos la mondon kun justeco kaj la popolojn kun sia konstanteco.

Rimarkoj kaj preĝoj