Thursdayaŭdo, 24 decembro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 2: 1-14.

En tiuj tagoj eliris dekreto de Cezaro Aŭgusto, ke la tuta mondo estu enskribita. Ĉi tiu estis la unua aliĝo, kiam Quirinius estis reganto de Sirio. Do ĉiuj iris esti enskribitaj, ĉiu al sia propra urbo. Kaj ankaŭ Jozef supreniris el Galileo de la urbo Nazareto al Judujo, al la urbo de David, nomata Bet-Lehemem, ĉar li estis el la domo kaj familio de David, por esti rekrutita kun Maria, lia fianĉino, kiu gravediĝis. Dum ili estis tie, venis la tempo por ŝi havi ŝian infanon, kaj ŝi naskis sian unuanaskitan filon. Ŝi envolvis lin en volvotojn kaj kuŝigis lin en staltrogo, ĉar en la gastejo ne estis loko por ili. Nun estis paŝtistoj en tiu regiono loĝantaj sur la kampoj kaj gardantaj nokte siajn gregojn. La anĝelo de la Sinjoro aperis al ili, kaj la gloro de la Sinjoro brilis ĉirkaŭ ili, kaj ili ektimis. La anĝelo diris al ili: "Ne timu; ĉar jen mi anoncas al vi bonan novaĵon de granda ĝojo, kiu estos por la tuta popolo. Ĉar hodiaŭ en la urbo de David naskiĝis savanto, kiu estas Mesio kaj Sinjoro. Kaj ĉi tio estos signo por vi: vi trovos infaneton envolvitan en volvotaj vestoj kaj kuŝantan en staltrogo. " Kaj subite estis amaso da ĉiela armeo kun la anĝelo, laŭdante Dion kaj dirante: Gloro al Dio en la supera alto kaj sur la tero paco al tiuj, sur kiuj fidas lia favoro.

Rimarkoj kaj preĝoj