Thursdayaŭdo, 24 junio 2021: Libro de Jesaja 49: 1-6.

Aŭskultu min, ho insuloj, aŭskultu, ho malproksimaj popoloj. La Sinjoro vokis min de post la naskiĝo, de la ventro de mia patrino Li donis al mi mian nomon. Li faris el mi akran tranĉitan glavon kaj kaŝis min en la ombro de sia brako. Li faris min polurita sago, en sia sagujo kaŝis min. Vi estas mia sklavo, li diris al mi, ho Izrael, per kiu mi montras mian gloron. Kvankam mi pensis, ke mi vane laboris, kaj nenio senutile elspezis mian forton, tamen mia rekompenco estas ĉe la Eternulo, mia rekompenco estas ĉe mia Dio. Ĉar nun parolis la Eternulo, kiu kreis min kiel sian sklavon de la ventro, por revenigi Jakobon al li kaj kolektiĝi al li Izrael; Kaj mi fariĝis glora antaŭ la okuloj de la Eternulo, kaj mia Dio estas nun mia forto. Li diras tro malmulte, por ke vi estu mia servanto, por starigi la tribojn de Jakob kaj restarigi la postvivantojn de Izrael; Mi faros vin lumo por la nacioj, por ke Mia savo atingu ĝis la randoj de la tero.

Rimarkoj kaj preĝoj