Thursdayaŭdo, 26 aŭgusto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 24: 42-51.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Vekiĝu! Ĉar vi ne scias, en kiu tago via Sinjoro venos. Estu certa pri tio: se la domomastro scius la noktan horon, kiam la ŝtelisto venos, li restus. vekiĝu kaj ne lasu lian domon rompiĝi. Ankaŭ vi ankaŭ devas esti preta, ĉar en horo, kiun vi ne atendas, la Filo de homo venos. Kiu do estas la fidela kaj prudenta servisto, kiun havas la mastro? metu respondeculon de sia domanaro por disdoni al ili siajn manĝaĵojn en la ĝusta tempo? Feliĉa estas tiu servisto, kiun lia sinjoro ĉe sia alveno trovas faranta. Amen, mi diras al vi, li metos lin super ĉiujn siajn posedaĵojn. Sed se tiu malvirta servisto diros al si: "Mia sinjoro longe prokrastas", kaj komencas bati siajn kunservistojn, kaj manĝas kaj trinkas kun drinkuloj, la mastro de la servisto venos en neatendita tago kaj je nekonata horo kaj punos lin severe. kaj donu al li lokon kun la hipokrituloj, kie estos plorado kaj dentado. "

Rimarkoj kaj preĝoj