Thursdayaŭdo, 26 novembro 2020: Apokalipso 18: 1-2.21-23.19: 1-3.9a.

Mi, Johano, vidis alian anĝelon malsuprenirantan de la ĉielo, havantan grandan aŭtoritaton, kaj la tero lumiĝis per lia majesteco. Li kriis per potenca voĉo: "Falis, falis Babel la granda. Ŝi fariĝis kutimejo por demonoj. Ŝi estas kaĝo por ĉiu malpura spirito, kaĝo por ĉiu malpura birdo (kaĝo por ĉiu malpura) kaj naŭza. (besto). Potenca anĝelo prenis ŝtonon kiel grandega muelŝtono kaj ĵetis ĝin en la maron kaj diris: "Kun tia forto Babilono la granda urbo estos deĵetita kaj neniam plu troviĝos. Neniuj melodioj de harpistoj kaj muzikistoj, flutistoj kaj trumpetistoj, neniam plu aŭdiĝos en vi. Neniuj metiistoj en iu ajn metio troviĝos en vi denove. Neniu sono de muelŝtono estos aŭdita en vi denove. Neniam lumo de lampo plu vidiĝos en vi. Neniuj voĉoj de gefianĉoj iam ajn aŭdiĝos en vi. Ĉar viaj komercistoj estis la grandaj en la mondo, ĉiuj nacioj erarvagis de via magia pocio. Post tio mi aŭdis, kio sonis kiel laŭta voĉo de granda homamaso en la ĉielo, dirante: "Halelujo! Savo, gloro kaj potenco apartenas al nia Dio, ĉar veraj kaj justaj estas liaj juĝoj. Li kondamnis la grandan malĉastistinon, kiu koruptis la tero kun ŝia malĉastado. Li venĝis al ŝi la sangon de siaj servistoj. " Ili diris duan fojon: "Halelujo! Fumo leviĝos de ŝi por ĉiam kaj eterne." Tiam la anĝelo diris al mi: "Skribu ĉi tion: Feliĉaj estas tiuj, kiuj estas vokitaj al la geedziĝa festo de la Ŝafido." Kaj li diris al mi: "Ĉi tiuj vortoj estas veraj; ili venas de Dio."

Rimarkoj kaj preĝoj