Thursdayaŭdo, 29 julio 2021: Psalmoj 34 (33): 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11.

Mi benos la Eternulon ĉiam; Lia laŭdo estos ĉiam en mia buŝo. Lia laŭdo estos ĉiam en mia buŝo. Gloru mian animon en la Eternulo; la humiluloj aŭdos min kaj ĝojos. Gloru la Eternulon kun mi, Ni kune gloru Lian nomon. Gloru la Eternulon kun mi, Ni kune gloru Lian nomon. Mi serĉis la Eternulon, kaj Li respondis al mi kaj savis min de ĉiuj miaj timoj. Rigardu lin, por ke vi radiu de ĝojo, kaj viaj vizaĝoj ne ruĝiĝu de honto. Rigardu lin, por ke vi radiu de ĝojo, kaj viaj vizaĝoj ne ruĝiĝu de honto. Kiam la malriĉulo vokis, la Eternulo aŭdis, kaj el lia tuta mizero savis lin. La anĝelo de la Eternulo staras tendare ĉirkaŭ tiuj, kiuj Lin timas, kaj Li savas ilin. La anĝelo de la Eternulo staras tendare ĉirkaŭ tiuj, kiuj Lin timas, kaj savas ilin. Gustumu kaj vidu, kiel bona estas la Eternulo; benis la homon, kiu rifuĝas al li. Timu la Eternulon, Liaj sanktuloj, ĉar nenio mankas al tiuj, kiuj Lin timas. La grandaj malriĉiĝas kaj malsatas; sed tiuj, kiuj serĉas la Eternulon, bezonas nenion bonan.

Rimarkoj kaj preĝoj