Thursdayaŭdo, 29 oktobro 2020: Letero al la Efesanoj 6: 10-20.

Fratoj kaj fratinoj: Ĉerpu vian forton de la Sinjoro kaj de lia potenca potenco. Surmetu la kirason de Dio, por ke vi povu stari firme kontraŭ la taktikoj de la diablo. Ĉar nia lukto estas ne kun karno kaj sango sed kun la princlandoj, kun la potencoj, kun la mondaj regantoj de ĉi tiu nuna mallumo, kun la malbonaj Spiritoj en la ĉielo. Tial surmetu la armilojn de Dio, por ke vi povu rezisti en la malbona tago kaj, farinte ĉion, por subteni vin. Do staru firme kun viaj lumboj zonitaj de vero, vestitaj per justeco kiel surbrustaĵo, kaj viaj piedoj surŝuitaj en preteco por la evangelio de paco. En ĉiuj cirkonstancoj, tenu fidon kiel ŝildon, por estingi ĉiujn (la) flamajn sagojn de la malbonulo. Kaj prenu la kaskon de savo kaj la glavon de la Spirito, kiu estas la vorto de Dio. Kun ĉiu preĝo kaj petego, preĝu ĉe ĉiu okazo en la Spirito. Tiucele atentu kun ĉia persistemo kaj petego por ĉiuj sanktuloj kaj ankaŭ por mi, por ke oni parolu al mi por malfermi mian buŝon, por konigi kun kuraĝo la misteron de la evangelio, por kiu mi estas ambasadoro en katenoj. , por ke mi havu la kuraĝon paroli kiel mi devas.

Rimarkoj kaj preĝoj