Thursdayaŭdo, 3 junio 2021: Libro de Tobit 6: 10-11.7: 1.9-17.8: 4-9a.

Kiam la anĝelo Rafaelo kaj Tobiah eniris Media kaj proksimiĝis al Ecbatana, Rafaelo diris al la knabo: "Frato Tobiah!" Li respondis: "Jes, kio ĝi estas?" Rafaelo daŭrigis: "Ĉi-vespere ni devas resti ĉe Raguel, kiu estas via parenco. Li havas filinon nomatan Sarah." Kiam ili eniris Ecbatana, Tobiah diris: "Frato Azariah, konduku min rekte al nia parenco Raguel." Li do venigis lin al la domo de Raguel, kiun ili trovis sidanta ĉe lia kortpordego. Ili unue salutis lin. Li diris al ili: "Saluton ankaŭ al vi, fratoj! Bonan sanon al vi, kaj bonvenon!" Kiam li venigis ilin en sian hejmon, poste, Raguel buĉis virŝafon de la grego kaj donis al ili amikan ricevon. Kiam ili banis sin kaj kuŝis manĝi, Tobiah diris al Rafaelo: "Frato Azariah, petu Raguel lasi min edziĝi kun mia parencino Sara." Raguel aŭdis la vortojn; do li diris al la knabo: "Manĝu kaj trinku kaj estu gaja ĉi-vespere, ĉar neniu viro pli rajtas edziĝi kun mia filino Sara ol vi, frato. Cetere eĉ mi ne rajtas doni ŝin al iu ajn krom vi, ĉar vi estas mia plej proksima parenco. Sed mi klarigos al vi la situacion tre sincere. Mi edzinigis ŝin al sep viroj, kiuj ĉiuj estis parencoj niaj, kaj ĉiuj mortis en la nokto mem, kiam ili alproksimiĝis al ŝi. Sed nun, filo, manĝu kaj trinku. Mi certas, ke la Sinjoro prizorgos vin ambaŭ. " Tobija respondis: "Mi manĝos aŭ trinkos nenion, ĝis vi flankenlasos tion, kio apartenas al mi." Raguel diris al li: "Mi faros ĝin. Ŝi estas via laŭ la dekreto de la Libro de Moseo. Via geedzeco kun ŝi estis decidita en la ĉielo! Prenu vian parencinon; de nun vi estas ŝia amo, kaj ŝi estas via amata. Ŝi estas via hodiaŭ kaj ĉiam. Kaj ĉi-vespere, filo, la Sinjoro de la ĉielo prosperu al vi ambaŭ. Li donu al vi kompaton kaj pacon. " Tiam Raguel vokis sian filinon Sara, kaj ŝi venis al li. Li prenis ŝin je la mano kaj donis ŝin al Tobija kun la vortoj: "Prenu ŝin laŭ la leĝo. Laŭ la dekreto skribita en la Libro de Moseo ŝi estas via edzino. Prenu ŝin kaj revenigu ŝin sendanĝere al via patro. Kaj la Dio de la ĉielo donu al vi pacon kaj prosperon. " Li tiam telefonis al ŝia patrino kaj diris al ŝi, ke ŝi kunportu volvlibron, por ke li povu redakti geedzecan kontrakton, deklarante, ke li donis Saran al Tobija kiel sian edzinon laŭ la dekreto de la mozaika leĝo. Ŝia patrino alportis la volvlibron, kaj li redaktis la kontrakton, al kiu ili fiksis siajn sigelojn. Poste ili komencis manĝi kaj trinki. Poste Raguel telefonis al sia edzino Edna kaj diris: "Mia amo, preparu la alian dormoĉambron kaj venigu la knabinon tien." Ŝi iris kaj pretigis la liton en la ĉambro, kiel oni diris al ŝi, kaj venigis la knabinon tien. Post kiam ŝi ploris pri ŝi, ŝi viŝis la larmojn kaj diris: "Estu kuraĝa, mia filino. La Sinjoro de la ĉielo donu al vi ĝojon anstataŭ via ĉagreno. Kuraĝon, mia filino." Poste ŝi foriris. Kiam la gepatroj de la knabino forlasis la dormĉambron kaj fermis la pordon malantaŭ ili, Tobiah leviĝis de la lito kaj diris al sia edzino: "Mia amo, leviĝu. Ni preĝu kaj petu nian Sinjoron kompati nin kaj doni al ni liberigon." Ŝi leviĝis, kaj ili komencis preĝi kaj peti, ke liberigo estu ilia. Li komencis per ĉi tiuj vortoj: "Benata vi estas, ho Dio de niaj patroj; laŭdata estu via nomo por ĉiam kaj eterne. La ĉieloj kaj via tuta kreitaĵo laŭdu vin por ĉiam. Vi kreis Adamon, kaj vi donis al li lian edzinon Eva, por ke li estu lia helpo. kaj subteno; kaj el ĉi tiuj du devenis la homa raso. Vi diris: "Ne estas bone por la viro esti sola; ni faru lin partnero kiel li." Nun, Sinjoro, vi scias, ke mi prenas ĉi tiun mian edzinon ne pro volupto, sed por nobla celo. Voku vian kompaton al mi kaj al ŝi, kaj permesu al ni vivi kune ĝis feliĉa maljuneco. " Ili diris kune, "Amen, amen", kaj enlitiĝis por la nokto. Sed Raguel ekstaris kaj alvokis siajn servistojn. Kun li ili eliris por fosi tombon,

Rimarkoj kaj preĝoj