Thursdayaŭdo, 3 junio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 12: 28-34.

Unu el la skribistoj venis al Jesuo kaj demandis lin: "Kiu estas la unua el ĉiuj ordonoj?" Jesuo respondis: "La unua estas jena: Aŭskultu, ho Izrael! La Sinjoro, nia Dio, estas sola Sinjoro! Amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro, per via tuta animo, per via tuta menso, kaj per via tuta forto . ' La dua estas jena: 'Amu vian proksimulon kiel vin mem.' Ne ekzistas alia ordono pli granda ol ĉi tiuj. " La skribisto diris al li: "Bone dirita, instruisto. Vi pravas dirante:" Li estas Unu kaj ekzistas neniu krom li. " Kaj 'ami lin per via tuta koro, per via tuta kompreno, per via tuta forto, kaj ami vian proksimulon kiel vin mem' valoras pli ol ĉiuj bruloferoj kaj oferoj. " Kaj Jesuo, vidante, ke li respondas kun kompreno, diris al li: "Vi ne estas malproksime de la regno de Dio." Kaj neniu kuraĝis fari al li plu demandojn.

Rimarkoj kaj preĝoj