Thursdayaŭdo, 3 septembro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 5: 1-11.

Dum la homamaso premis Jesuon kaj aŭskultis la vorton de Dio, li staris ĉe la lago Genesaret. Li vidis du boatojn tie apud la lago; la fiŝistoj elŝipiĝis kaj lavis siajn retojn. Enirante unu el la boatoj, tiu apartenanta al Simon, li petis lin eliri mallongan distancon de la bordo. Poste li sidiĝis kaj instruis la homamasojn de la boato. Post kiam li finis paroli, li diris al Simon: "Enmetu profundan akvon kaj mallevu viajn retojn por kapti." Simon responde respondis: "Majstro, ni pene laboris la tutan nokton kaj kaptis nenion, sed laŭ via ordono mi mallevos la retojn." Farinte tion, ili kaptis multajn fiŝojn kaj iliaj retoj ŝiris. Ili signalis al siaj partneroj en la alia boato, ke ili venu helpi ilin. Ili venis kaj plenigis ambaŭ boatojn tiel ke ili estis en danĝero subakviĝi. Kiam Simon Petro tion vidis, li falis sur la genuojn de Jesuo kaj diris: "Sinjoro, foriru de mi, ĉar mi estas pekulo." Por miro pro la kaptado de fiŝoj, ili kaptis lin kaj ĉiujn kun li, kaj same Jakobo kaj Johano, la filoj de Zebedeo, kiuj estis kompanianoj de Simon. Jesuo diris al Simon: "Ne timu; de nun vi kaptos virojn." Kiam ili alportis siajn boatojn al la marbordo, ili forlasis ĉion kaj sekvis lin.

Rimarkoj kaj preĝoj