Thursdayaŭdo, 30 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 10: 1-12.

La Sinjoro Jesuo nomumis sepdek du aliajn, kiujn li sendis antaŭ si duope al ĉiu urbo kaj loko, kiun li intencis viziti. Li diris al ili: "La rikolto estas abunda, sed malmultaj laboristoj; do petu la mastron de la rikolto sendi laboristojn por lia rikolto. Iru vian vojon; jen mi sendas vin kiel ŝafidojn inter lupojn. Ne monu. sakon, neniun sakon, nek sandalojn, kaj salutu neniun survoje. En kiun ajn domon vi eniros, unue diru: "Paco al ĉi tiu domanaro." Se pacema homo loĝas tie, via paco restos sur li; sed se ne, ĝi revenos al vi. Restu en la sama domo kaj manĝu kaj trinku tion, kion oni proponas al vi, ĉar la laboristo meritas sian pagon. Ne moviĝu de iu domo al alia. Kian ajn urbon vi eniros kaj ili bonvenigos vin, manĝu tion, kio estas antaŭ vi, resanigu la malsanulojn en ĝi, kaj diru al ili: La regno de Dio alproksimiĝis al vi. "" Kiun ajn urbon vi eniros kaj ili ne akceptas vin, eliras sur la stratojn kaj diras: "La polvo de via urbo, kiu alkroĉiĝas al niaj piedoj, eĉ ke ni skuas vin." Tamen sciu ĉi tion: la regno de Dio estas proksima. Mi diras al vi, ke estos pli tolereble por Sodomo en tiu tago ol por tiu urbo.

Rimarkoj kaj preĝoj