Thursdayaŭdo, 5 aŭgusto 2021: Nombroj 20: 1-13.

Kaj la tuta komunumo de la Izraelidoj alvenis en la dezerton Cin en la unua monato, kaj la popolo ekloĝis en Kadeŝ. Ĝuste ĉi tie Mirjam mortis, kaj ĉi tie ŝi estis entombigita. Ĉar la komunumo ne havis akvon, ili konsilis kontraŭ Moseo kaj Aaron. La popolo disputis kun Moseo, dirante: Ĉu ni ankaŭ pereus kun niaj parencoj antaŭ la Eternulo? Kial vi venigis la komunumon de la Eternulo en ĉi tiun dezerton, kie ni kaj niaj brutoj mortas? Kial vi elkondukis nin el Egiptujo? nur por venigi nin al ĉi tiu mizera loko, kiu havas nek grenon, nek figojn, nek rebojn, nek granatojn? Ĉi tie eĉ ne estas akvo por trinki! " Sed Moseo kaj Aaron foriris de la komunumo al la pordo de la kunveno, kaj ili falis teren. Tiam aperis al ili la majesto de la Eternulo, kaj la Eternulo diris al Moseo: Prenu la bastonon kaj kunvenigu la komunumon, vi kaj via frato Aaron, kaj ordonu al ili la rokon, ke ĝi donu siajn akvojn. antaŭen akvon por trinki la komunumo kaj iliaj brutoj. " Kaj Moseo prenis la bastonon de ĝia loko antaŭ la Eternulon, kiel estis ordonite al li. Li kaj Aaron kunvenigis la komunumon antaŭ la roko, kaj li diris al ili: "Aŭskultu min, ribeluloj! Ĉu ni elportu akvon por vi el ĉi tiu roko?" Tiam, levinte la manon, Moseo frapis la rokon dufoje per sia bastono, kaj akvo elverŝiĝis abunde por trinki la komunumon kaj iliajn brutojn. Sed la Eternulo diris al Moseo kaj Aaron: Ĉar vi ne estis fidelaj al Mi, montrante Mian sanktecon antaŭ la Izraelidoj, ne konduku ĉi tiun komunumon en la landon, kiun Mi donos al ili. Tio estas la akvo de Meriba, kie la Izraelidoj batalis kontraŭ la Eternulo kaj kie Li montris Sian sanktecon inter ili.

Rimarkoj kaj preĝoj