Thursdayaŭdo, 5 aŭgusto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 16: 13-23.

Jesuo iris en la regionon de Cezarea Filipi kaj demandis siajn disĉiplojn: "Kiuj homoj diras, ke estas la Filo de homo?" Ili respondis: "Iuj diras Johano Baptisto, aliaj Elija, aliaj Jeremia aŭ unu el la profetoj." Li diris al ili: "Sed kiu vi diras, ke mi estas?" Simon Petro responde diris: "Vi estas Mesio, la Filo de la vivanta Dio." Jesuo diris al li responde: "Feliĉa vi estas, Simon, filo de Jona. Ĉar karno kaj sango ne malkaŝis tion al vi, sed mia ĉiela Patro. Kaj tiel mi diras al vi: Vi estas Petro, kaj sur ĉi tiu roko mi volas konstruu mian preĝejon, kaj la pordegoj de la submondo ne venkos kontraŭ ĝi. Mi donos al vi la ŝlosilojn de la regno de la ĉielo. Ĉio, kion vi ligos sur la tero, estos ligita en la ĉielo; kaj ĉio, kion vi malligos sur la tero, estos malligita en la ĉielo. . " Tiam li strikte ordonis al siaj disĉiploj diri al neniu, ke li estas la Mesio. De post tiu tempo, Jesuo komencis montri al siaj disĉiploj, ke li devas iri al Jerusalemo kaj multe suferi de la pliaĝuloj, la ĉefpastroj kaj la skribistoj, kaj esti mortigita kaj en la tria tago releviĝi. Tiam Petro prenis lin flanken kaj komencis riproĉi lin, "Dio gardu, Sinjoro! Nenio tia okazos al vi." Li turnis sin kaj diris al Petro: "Iru malantaŭ min, Satano! Vi estas obstaklo por mi. Vi pensas ne kiel Dio, sed kiel homoj."

Rimarkoj kaj preĝoj