Thursdayaŭdo, 6 majo 2021: Agoj de la Apostoloj 15: 7-21.

Post kiam multe da debato okazis, Petro ekstaris kaj diris al ili: "Miaj fratoj, vi bone scias, ke de la fruaj tagoj Dio elektis inter vi, ke per mia buŝo la nacianoj aŭdos la evangelian vorton kaj kredos. Kaj Dio, kiu konas la koron, atestis donante al ili la Sanktan Spiriton tiel same, kiel al ni. Li faris nenian distingon inter ni kaj ili, ĉar per fido li purigis iliajn korojn. Kial do vi nun provas Dion? metante sur la ŝultrojn de la disĉiploj jugon, kiun nek niaj prapatroj nek ni povis porti? Male, ni kredas, ke ni estas savitaj per la graco de la Sinjoro Jesuo, same kiel ili. " La tuta eklezio silentis, kaj ili aŭskultis, dum Paŭlo kaj Barnabas priskribis la signojn kaj mirindaĵojn, kiujn Dio faris inter la nacianoj per ili. Post kiam ili eksilentis, Jakobo respondis: "Miaj fratoj, aŭskultu min. Symeon priskribis kiel Dio unue zorgis pri akiro de inter la nacianoj popolo por sia nomo. La vortoj de la profetoj konsentas kun ĉi tio, kiel estas skribite: 'Poste mi revenos kaj rekonstruos la falintan kabanon de David; el ĝiaj ruinoj mi rekonstruos ĝin kaj levos ĝin denove, por ke la resto de la homaro serĉu la Sinjoron, eĉ ĉiujn naciojn, al kiuj estas alvokita mia nomo. Tiele diras la Sinjoro, kiu plenumas ĉi tiujn aferojn, konata de la tempo antikva. Mia juĝo do estas, ke ni devas ĉesi ĝeni la nacianojn, kiuj turnas sin al Dio, sed per letero diru al ili eviti poluadon de idoloj, kontraŭleĝa geedzeco, viando de strangolitaj bestoj kaj sango. havis tiujn, kiuj lin proklamas en ĉiu urbo, kiel li estis legata en la sinagogoj ĉiun sabaton. "

Rimarkoj kaj preĝoj